موضوعات خبری

باتری 2/5 کیلووات ساعت لیتیوم یون موتور سیکلت الکتریکی

2.5 kWh 14S Li ion Battery pack specification
مشاهده جزئیات...

باتری 2 کیلووات ساعت لیتیوم یون موتور سیکلت الکتریکی

2kWh 14S Li ion Battery pack specification
مشاهده جزئیات...

باتری 80 وات ساعت لیتیوم یون جایگزین باتری سیلد اسید سم پاش

80 Wh 2S Li ion Battery pack specification
مشاهده جزئیات...

باتری 95 وات ساعت لیتیوم یون جایگزین باتری سیلد اسید دستگاه سم پاش

95 Wh 2S Li ion Battery pack specification
مشاهده جزئیات...

باتری 2/3 کیلووات ساعت لیتیوم یون موتور سیکلت الکتریکی

2.3 kWh 20S Li ion Battery pack specification
مشاهده جزئیات...
12