تاریخ انتشار: 1398/9/5

باتری 80 وات ساعت لیتیوم یون جایگزین باتری سیلد اسید سم پاش