تاریخ انتشار: 1398/9/5

باتری 95 وات ساعت لیتیوم یون جایگزین باتری سیلد اسید دستگاه سم پاش