افزایش ظرفیت باتری های خودروهای مدل های X و S تسلا در آینده ای نزدیک

تاریخ انتشار: 1398/10/8